fabrykastronwww.pl » Krok pierwszy

Stworzenie w?asnej strony internetowej w Fabrycestronwww.pl to nic prostszego. Wype?nij poprawnie formularz znajduj?cy si? poni?ej aby dostarczy? nam jak najwi?cej informacji o tym czego wymagasz od strony www oraz przedstaw swoj? bran??. Po wype?nieniu formularza skontaktujemy si? z Tob? aby omówi? ostatnie szczegó?y. Dla nas bardzo wa?ny jest czas klienta wi?c robimy wszystko co w naszej mocy aby wspó?praca z nami by?a jak najbardziej efektywna.

Je?li nie masz czasu na formularze po prostu do nas zadzwo? lub napisz maila. Telefon kontaktowy to 503 092 153 lub adres e-mail: biuro@fabrykastronwww.pl.
* Liczba podstron:
* Tytuły podstron
(o nas, kontakt itp.)
Informacje bieżące
TakNie
Galeria zdjęć
TakNie
Sonda / ankieta
TakNie
Forum
TakNie
Księga gości
TakNie
Komentarze
np. pod informacjami
TakNie
Baza produktów
TakNie
Baza firm
TakNie
Baza ogłoszeń
TakNie
Baza użytkowników
logowanie na stronie
TakNie
Kategorie oferty
TakNie
Podkategorie
TakNie
Baza administratorów
dodaj/usuń/edytuj
TakNie
Newsletter
TakNie
Mailing
TakNie
Miejsca na reklamę
TakNie
Dodatkowe informacje

(Jeśli jest jakaś opcja, której nie uwzglednił nasz formularz napisz nam o tym)

Fabrykastronwww.pl to firma, która bazuje na bogatym do?wiadczeniu zdobywanym od 2007 roku. W naszych pracach staramy si? wdra?a? najnowocze?niejsze rozwi?zania aby nasze strony internetowe sta?y na najwy?szym poziomie.

Nie korzystamy z gotowych szablonów. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie tworz?c unikalny design strony www spe?niaj?cy wymagania danej bran?y.

Staramy si? aby wspó?praca z potencjalnym klientem by?a jak najbardziej przejrzysta. Aby zamówi? stron? skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo. Aby lepiej zapozna? si? z oczekiwaniami naszych klientów stworzyli?my formularz u?atwiaj?cy zamówienie strony www w naszej firmie.

Przejd? do podstrony „Zamów stron?” i wype?nij poprawnie formularz. Ca?e zamówienie odbywa si? w TRZECH PROSTYCH KROKACH. W pierwszym klienci podaj? swoje oczekiwania wzgl?dem strony internetowej.

Krok drugi to przedstawienie swojej firmy. Podaj nam swoj? nazw?, bran?e oraz preferowan? kolorystyk?.

Trzeci krok to dane kontaktowe oraz informacje o hostingu i domenie internetowej. Sukces twojej firmy i strony w du?ej mierze zale?y od trafnie wybranego adresu www, którym b?dziesz si? pos?ugiwa? pozyskuj?c coraz szersze grono nowych klientów w internecie.

Po wype?nieniu formularzu skontaktujemy si? z Tob? aby omówi? ostatnie szczegó?y i podpisa? umow?.

Nast?pnie nasz grafik przygotowuje layout graficzny strony g?ównej. Po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta przechodzimy do kodowania strony www. Kiedy strona jest gotowa wrzucamy j? na nasz serwer lub serwer wskazany przez Klienta i podpinamy domen?. Ostatni? czynno?ci? budowania strony www jest dodawanie tre?ci i formatowanie ich.

Kiedy wszystko jest gotowe kontaktujemy si? z klientem oddaj?c w jego r?ce gotowy produkt.

Telefon: 55 611 55 73
Mobile: 503 092 153
e-mail: biuro@fabrykastronwww.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów bez zezwolenia - zabronione!